فريادرسی

 

وَ اِذا سَالَکَ عِبادی عَنی فَانی قَََََََریبُ 

هر گاه بندگانم در مورد من از تو پرسیدند ؟ پس بگو من نزدیکم ...

او نزدیک است نزدیکتر از خود من به من

او از رگ گردن به من نزدیکتر است

او بین من وقلبم حائل است

او خیلی نزدیک است ! پس چرا گاهی حضورش را فراموش میکنم ....

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥ - شيدا

 

لا اِلهَ اِلا هُوَ یُحیْی وَ یُمیتُ

ای خدایی که میمیرانی وزنده میکنی مرا نیز در این شبهای عزیز از صفات بد بمیران

 وبه نور وصفات خویش زنده گردان .

الهی یاریم نما تا صفات ترا در وجود م تجلی دهم

پروردگارا مرا در این دنیای بیکران تنها نگذار و یاریم نما

من بدون یاری تو قادر به هیچ کاری نیسستم

یاریم نما ای مهربانترین مهربانان

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥ - شيدا