فريادرسی

 

یا جبار

نمیدونم تا به حال چقدر در مورد این نام خداوند فکر کردین این نام هم مثل تمام نامهای

خداوند بسیار زیباست یکی از بز رگان میگه  من خداوند رو با این نامش شناختم زیرا

این نام به معنای مسلط بر همه است و چقدر خوبه که خداوند بر همه چیز مسلطه دیگه آدم

دلش  شور هیچ  چی رو  نمیزنه دیگه لازم نیست  خودت بخوای جواب همه خوبیها

 وبدیهایی رو که بهت میشه بدی چون او بر همه چیز وهمه کس مسلطه واز همه چیز با خبر

پس بیا با آرامش تمام همه چی رو به خودش بسپاریم تا بهترین کار ممکن رو برامون انجام

بده.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٥ - شيدا