فريادرسی

 

یا مَلجَا العاصِینَ

کم کم باید آماده بشیم برای استقبال از ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا ....

نمیدونم تا حالا به این موضوع فکر کردین که ماه مهمانی خدا یعنی چی ؟  

چه کسانی میتونن به مهمانی خدا برن؟ آیا همه رو تو این مهمونی راه میدن ؟

ماه رجب ماه تزکیه است، ماه شعبان ماه تخلیه است و ماه  رمضان ماه  تجلیه

مهمونای خاص این مهمونی کسانی هستن که در ماه رجب تزکیه کردن ، درماه شعبان از

صفات بدخالی شدن، در ماه رمضان متجلی اسماء خداوند شدن ودر روزعید فطر به فطرت

اصلی شون که روح الهی است بر میگردن.

ولی من هم  از رحمت خدا نا امید نیستم چون اوست که تنها پناه گنهکاران است...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥ - شيدا