فريادرسی

 

لا اِلهَ اِلا هُوَ یُحیْی وَ یُمیتُ

ای خدایی که میمیرانی وزنده میکنی مرا نیز در این شبهای عزیز از صفات بد بمیران

 وبه نور وصفات خویش زنده گردان .

الهی یاریم نما تا صفات ترا در وجود م تجلی دهم

پروردگارا مرا در این دنیای بیکران تنها نگذار و یاریم نما

من بدون یاری تو قادر به هیچ کاری نیسستم

یاریم نما ای مهربانترین مهربانان

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥ - شيدا