فريادرسی

 

الهی الهی الهی

ای که با منی و من بی توام 

ای یار من که تو را از یاد برده ام  ، ای معشوقی که تو را گم کرده ام

بگذار تو را بیابم ، ای عزیزتزینم ای خوبترینم ، ای محبوب من

بگذار حضورت را تجربه کنم و در عشق ا ت بمیرم

این زندگی جاودانه من است                  

                                            آمین یا رب العالمین

( برگرفته از قسمتی از دعای برکت خوانده شده توسط استاد بزرگ علوم باطنی )

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥ - شيدا