فريادرسی

 

یا سریع الرضا

ای خدایی که خیلی زود ازبنده هات راضی میشی با یه قطره اشک ، با یه توبه ازته دل ، با

یه شب زنده داری یا حتی با ... 

خدایا کمک کن تا ما هم براساس روش تو عمل کنیم مگه نه اینکه ما باید متجلی اسماء

تو در خودمون باشیم مگه نه اینکه ما جانشین توبرروی زمین هستیم پس چرا اگه کسی

اشتباهی میکنه یا اینکه دانسته یا ندانسته مرتکب خطایی میشه بجای بخشش وعیب پوشی

اونو رسوا میکنیم و حتی صفات خوبی رو هم که داره نادیده میگیریم مگه نه اینکه تو صفات

 بد ما رو میپوشونی و صفات خوبمونو جلوه گر میکنی پس چرا ما صفات خوب همدیگرو

میپوشونیم و صفات بد همدیگرو آشکار میکنیم

خدایا چقدر خوبه که تو اینقدر خوبی و بخشنده وچقدر بده که ما ...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥ - شيدا