فريادرسی

 

یا ارحم الراحمین

 وقتی موسی از وسط  دریا عبور کرد و فرعون و یارانش وارد دریا شدند ، دریا در هم

 فرو ریخت و راه بسته شد در آن لحظه فرعون مرگ رو در نزدیکی خود دید و پشیمون

 شد و فریاد زد موسی ، موسی ، موسی  اما دیگه دیر شده بود و او و یارانش در دریا

 غرق شدند و . . .

خداوند به موسی فرمود : ای موسی به رحمانیتم قسم اگر یک بار به جای اسم تو نام مرا به

زبان  می آورد به لطف و کرم خود او را می بخشیدم .

الهی با تمام وجود می خوانمت  تا مرا دریابی . . .

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٥ - شيدا