فريادرسی

 

یا مقلب القلوب

این روزها هر کسی بهم میرسه میگه خونه تکانی کردی؟

نمیدونم چرا وقتی این جمله رو میشنوم تو دلم میلرزه با خودم میگم  هنوز دو هفته دیگه مونده

خوبه که تاریخ دقیق رو میدونم پس خیالم راحت میشه چون هنوز وقت برای خانه تکانی هست

ولی نمیدونم تاریخ مرگم چه موقع است .

خدایا ترسی تو دلم افتاده که نپرس  نمیدونم اگه فردا ، پس فردا ویا یه روزی که نمیدونم

نزدیک یا دور موقع اون تحول عظیم برسه زمانیکه باید بار سفر ببندم و به دیدار تو بیام آیا

آماده هستم آیا خانه دلمو از کینه و نفرت پاک کردم آیا همه کارامو انجام دادم آیا به همه

حسابهام رسیدگی کردم  خلاصه آیا آماده برای دیدار تو هستم . . .

نمیدانم  نمیدانم  نمیدانم

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٥ - شيدا