فريادرسی

 

یا رّب

چه کسی جز تو میتواند مربی و راهنمای من باشد در روزهای ابری و آفتابی

 اکنون فقط تو را میخواهم فقط به تو نیازمندم وتنها تو را میطلبم

با من بمان که ظلمت شب فرا میرسد وقتی که هیچ یاوری نیست

در این تاریکی چه چیزی جز لطف تو میتواند ترس ها را در هم بشکند

ای همه عشق من

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٦ - شيدا