فريادرسی

ای فريادرس

یا غیاث المستغیثین

ای فریادرس اونهایی که فریادرسی ندارن

خدایا امشب میخوام  تمام غم وغصه ها مو ، درد دلامو ، گله و شکایتهامو بیارم

پیش خودت آخه تو گفتی (‌‌الیس بکاف عبده : آیا من برای بنده هام کافی نیستم )

خدایا منم اومدم تا درد دلمو به خودت بگم ، تو رو وکیل خودم کنم ، چون توبرای

من کافی هستی توبهترین وکیلی تو بهترین فریادرسی برای اونهایی که هیچ فریادرسی

 ندارن پس همه چیز را به دستهای پر توان تو میسپارم . . .

ای همه هستی ام

                                                         افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦ - شيدا