فريادرسی

 

يا ستار العيوب

نمی دونم تا چه حد اسما و صفات خدا رو ميشناسی؟

او بديهای ما رو میپوشونه و خوبيهامونو آشکار می کنه نميدونم اگه خدا اين صفت رو

نداشت چی ميشد.....راستی ما چطور اين صفت رو داريم مگه بنده خدا  جانشين او بر

روی زمين نيست پس بايد   همه صفات اونو داشته باشه آيا ما اين صفت رو داريم يا

برعکس بديهای مردمو آشکار ميکنيم و خوبيهاشونو  میپوشونيم ........   ياهو

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٥ - شيدا