فريادرسی

 

هوالبصير

 

نمیدونم تا حالا برات پیش اومده که یه چیزی دلت بخواد اما ندونی چی سراغ هر چی میری

 

میبینی اونی نیست که میخوای...حال غریبیه

 

یه روز یه جایی از یه کسی شنیدم که ميگفت : وقتی این حالت بهت دست میده در اون لحظه

 

خداوند بهت نگاه میکنه وتو مورد توجه او هستی بخاطر اينه که توهم هوايی ميشی اما

 

نمیدونی چرا ! وقتی اینو شنیدم  یهو یه حالی بهم دست نمیدونم شاید به خاطر این بود که فکر

 

میکردم چطور میتونم تو اون لحظه منم مجذوب نگاه او بشم...

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥ - شيدا