این وبلاگ متعلق به شيدا می باشد

/ 3 نظر / 7 بازدید
عباس حبيبی

سلام راشتش من نميدونم منظور شما چيه ولی اينو ميدونم که خدايی بودن در گرو شناخت خداست و شناخت خدا در گرو شناخت خود پس خودتو خوب بشناس متفکر باشی خداحافظ

عباس حبيبی

سلام راشتش من نميدونم منظور شما چيه ولی اينو ميدونم که خدايی بودن در گرو شناخت خداست و شناخت خدا در گرو شناخت خود پس خودتو خوب بشناس متفکر باشی خداحافظ

عباس حبيبی

بازم سلام يه سوال ازت دارم چرا بايد شکايتامونو پيش خدا ببريم؟ تا حالا از خودت پرسيدی چرا يه بار خوشی هامونو پيش خدا نبريم آره تو راست ميگی ما ها فقط ياد گرفتيم ............. سعی کن متفکر باشی نه متعصب هنوز افکارت پخته نشده اينو کاملا حس ميکنم خداحافظ