یا حبیب التََوابین

نمیدونم تا حالا شنیدین که جهنم هفت در داره وبهشت هشت در

این موضوع خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرد فکر کردم که اون در اضافه چیه ؟

تا اینکه متوجه شدم اون در، در توبه است که همیشه باز...

خدایا اگه  نتونستم انفاق کنم اگه نتونستم حج برم اگه نتونستم کارهایی رو که گفتی ،انجام

بدم اگه حتی به نفس خودمم بد کردم ولی هنوز یه دری بروم باز واون در توبه است خدایا

ازتو ممنونم که در عذابم عجله نکردی وفرصت توبه رو ازم نگرفتی خودت گفتی توبه

کننده ها رو دست داری منم دوست دارم تو دوستم داشته باشی پس بازم با همه بدیام میام پیش

خودت مرادریاب ای بهترینم ...

/ 4 نظر / 6 بازدید
شيدا

تو مثل منی به خدا

سليمان

سابوليک ابجی شيدا ايولا متن جالبی بوت و راز و نياز قشنگ ولی چنتا غلط داری اونا رو درس کنی ديگه مهشر ميشه ايولا البته بی ادبی نباشه ها ما چاکر ابجيمونم چی هسيم گردنمونم از مو نازکتر اونم رو جف چشام حتمی بیشتر بهتون سر میزنم اوسا پشت وپناهت